Navigacija: Henkel Thomsit Naslovna » Uslovi korišćenja
Uslovi korišćenja

Predstavljanje

Ove internet stranice za Vas je pripremio Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Podaci o društvu Henkel Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: Henkel) ili nekom društvu iz Henkel koncerna te trećim stranama, koji se nalaze na ovim internet stranicama, prikupljeni su i pripremljeni s velikom pažnjom. Unatoč tome, Henkel ne tvrdi niti Vam može jamčiti, bilo izravno bilo posredno, za potpunost, točnost, pouzdanost ili pravilnost informacija i podataka sadržanih na ovim stranicama kao i na stranicama na koje ove stranice upućuju. Henkel ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške u vezi s ovom internet stranicom.

Prognostički izvještaji, dani na ovim stranicama, prezentirani su u skladu s našim najboljim znanjem i uvjerenjima. Unatoč tome, stvarni rezultati Henkela mogu se u znatnoj mjeri razlikovati ili odskakati od izjava navedenih u prognostičkim izvještajima iz razloga što su prvenstveno ovisni o većoj skupini čimbenika, konkurentskog ili makroekonomskog podrijetla, te su u nekim slučajevima izvan Henkelove kontrole.

Henkel se ničime nije obvezao i nema namjeru stalno ažurirati ove internet stranice, stranice na koje ove internet stranice upućuju kao ni prognostičke izvještaje navedene na ovim internet stranicama te se ovime odriče bilo kakve odgovornosti vezane uz redovno ažuriranje.

Pristupanjem na ove internet stranice, svatko, bez ograničenja, prihvaća slijedeće Opće uvjete korištenja internet stranica, koje može pročitati ili ispisati u obliku pdf dokumenta.

OVE INTERNET STRANICE I INFORMACIJE KOJE ONE SADRŽE NISU NAMIJENJENE NITI DOZVOLJENE ZA KORIŠTENJE UNUTAR SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ILI DRŽAVLJANIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA. NAVEDENE OSOBE LJUBAZNO MOLIMO DA KONTAKTIRAJU SVOJE LOKALNE INTERNET STRANICE HENKELA ILI INTERNET STRANICE AMERIČKIH PODRUŽNICA HENKEL.

Opći uvjeti korištenja predstavljanja na internetu / pravni napuci

1. Autorska prava

Henkelove internet stranice, svi njihovi sadržaji te njihova struktura zaštićeni su autorskim i srodnim pravima sukladno relevantnim propisima Republike Hrvatske, i to prije svega prijevodi kao i čuvanje te obrada tekstova u drugim elektroničkim medijima. Snimanje i upotreba - čak i u slučaju odlomaka - dozvoljeni su samo uz autorizaciju društva Henkel. Za umnožavanje informacija ili podataka, upotrebu tekstova, dijelova tekstova ili slikovnog materijala potrebna je prethodna pismena autorizacija društva Henkel (osim Henkelovih fotografija za novinare).

Fotografije su zaštićene u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Nositelj prava na objavu, reprodukciju, distribuciju i preradu je Henkel ili neko društvo iz Henkel koncerna. Prava su trajna i cjelovita u smislu relevantnih zakonskih propisa Republike Hrvatske, čak i ako se fotografije premjeste u arhiv elektronički ili ručno. Zabranjeno je svako kopiranje, kompiliranje, izdvajanje, modificiranje ili iskrivljavanje.

Henkelove fotografije za novinare mogu se koristiti samo za potrebe redakcija. Na Henkelovim fotografijama za novinare koje se umnože ili elektronički preuzmu za potrebe redakcija, mora biti vidljivo označen znak Copyright Henkel CEE, godina, sva prava pridržana. Printanje se ne naplaćuje, no molimo da nam proslijedite jedan autorski izvod.

2. Oznake proizvoda

Oznake proizvoda, upotrijebljene na ovim stranicama, zaštićene su žigom čiji je nositelj Henkel ili neko društvo iz Henkel koncerna a na temelju propisa o zaštiti autorskih prava i propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva. Prema tome, zabranjeno je rabiti istovjetne ili slične oznake za proizvode drugih proizvođača kao i svako izdvajanje, modificiranje, kompiliranje, kopiranje, iskrivljavanje odnosno lažno predstavljanje navedenih oznaka Henkelovih proizvoda.

3. Isključenje odgovornosti za internet stranice trećih osoba

  1. Ove internet stranice sadrže i "linkove" (tzv. hyperlinks) do internet stranica koje uređuju treće osobe (povezane internet stranice) i Henkel sadržaj istih ne poznaje. Sukladno navedenome, Henkel ne odgovara za sadržaj povezanih stranica, izjave navedene na povezanim stranicama kao ni za povrede zakonskih odredbi i prava trećih učinjene njima. Henkel samo omogućava pristup do tih stranica i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Henkelovi linkovi do tuđih internet stranica služe samo za lakše "surfanje".
  2. Vlasnici internet stranica do kojih postoji hyperlink preko internet prezentacije Henkela odgovaraju kako za cjelokupan sadržaj tako i za prodaju tamo ponuđenih proizvoda te za upravljanje narudžbama.
  3. Henkel ne odgovara za kršenja autorskih prava, zaštićenih oznaka proizvoda, zakonskih odredbi te osobnih prava, koja su počinjena na stranici do koje se dolazi preko hyperlinka sadržanog na Henkelovim internet stranicama.
  4. U slučaju narudžbe izvršene na povezanoj internet stranici ugovor se sklapa samo između korisnika (naručitelja) i pojedinog vlasnika internet stranice odnosno ponuđača koji na toj stranici prezentira svoje proizvode i/ili usluge, a ni u kom slučaju se ugovor ne sklapa između društva Henkel i korisnika (naručitelja) te Henkel ne odgovara za ispunjenje obveza proizašlih iz navedenih ugovora.

Molimo Vas da proučite i poštujete opće poslovne uvjete pojedinih ponuđača povezanih internet stranica.

4. Isključenje odgovornosti

Henkel je odgovoran samo za štetu u svezi s korištenjem njegovih internet stranica ukoliko je ona prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom. Ukoliko je šteta prouzročena trgovcu u smislu Zakona o trgovačkim društvima a bila je prouzročena iz nepažnje, odgovornost Henkela ograničena je samo na predvidivu štetu. Jamstvo tvrtke Henkel u smislu jamstva za proizvode kao i ostalih jamstava ostaje netaknuto.

5. Predviđanja i najave

Na ovim internet stranicama pronaći ćete neku vrstu predviđanja i najava u vezi s nastavkom poslovanja društva Henkel. Ta predviđanja i najave temelje se na trenutnoj ocjeni vodstva društva i nisu obvezujuća, budući da vanjski faktori utječu na daljnje poslovanje društva. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pouzdanost tih predviđanja i najava kao ni za njihovo redovito ažuriranje.

6. Proizvodi Henkel

Proizvodi prikazani na ovim stranicama karakteristični su Henkelovi proizvodi koje je moguće kupiti u cijelom svijetu. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s činjenicom da neki od prikazanih proizvoda nije moguće nabaviti u Vašoj državi. Detaljan pregled proizvoda Henkel koje je moguće kupiti u Vašoj državi, naveden je na domaćoj stranici društva Henkel za Vašu državu kojoj možete izravno pristupiti putem rubrike "Henkel Worldwide".

Informacije o zaštiti podataka

1. Općenito

Henkel poštuje privatnost svake osobe koja posjeti njegove internet stranice. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Ovim putem željeli bismo Vas obavijestiti koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također, možete saznati i kako provjeriti točnost tih informacija te učiniti da se Vaši podaci koji se vode u evidenciji društva Henkel izbrišu. Ako se podaci zbog poboljšanja usluga ili iz tehničkih razloga obrađuju unutar društva i to u okviru središnje obrade podataka, na odgovarajući ćemo način omogućiti da se Vaša prava i pravni interesi glede sigurnosti podataka u potpunosti poštuju.

2. Obrada osobnih podataka

Ukoliko nam sami pošaljete svoje osobne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih Henkel ili društva povezana s njime upotrebljavao za poboljšanje individualne opskrbe (npr; slanjem informacija o proizvodima ili slanjem ponuda). Za istu i samo tu namjenu dopunjujemo te podatke i s informacijama od trećih strana. Navedene osobne podatke bez Vaše dozvole nećemo proslijediti društvima izvan koncerna nego samo onim partnerskim društvima koja Vam omogućuju servisne usluge u ime društva Henkel. Osim toga, Vaše ćemo podatke proslijediti samo u slučaju kada smo na to obvezni na osnovi pravnih propisa.

Svaka promjena "Informacija za sigurnost podataka" objavljuje se na toj stranici. Tako se u bilo koje vrijeme možete informirati o tome koje podatke čuvamo, kako to činimo te na koji način i u koju svrhu ih upotrebljavamo.

Elektronsku poštu koju nam šaljete Henkel ne smatra povjerljivom. Njezinim slanjem dajete društvu Henkel sva prava uključujući umnožavanje, slanje i objavljivanje iste u svim medijima.

3. Sigurnost

Henkel će Vaše podatke pohraniti na sigurno te provesti sve mjere sigurnosti za zaštitu Vaših podataka od gubitka, zlorabe i promjena. Sporazumni partneri društva Henkel, koji imaju pristup Vašim podacima zbog omogućavanja servisnih usluga u ime Henkela, moraju čuvati tajnost tih informacija i ne smiju ih koristiti u druge namjene.

4. Djeca

Henkel svesrdno savjetuje roditelje i skrbnike da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Henkel ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Henkel će, po potrebi, na odgovarajućem mjestu djecu izričito upozoriti da ne šalju svoje osobne podatke. Ukoliko nam, unatoč tome, neko dijete proslijedi svoje podatke, molimo roditelje ili druge skrbnike da nas kontaktiraju (pogledajte točku 7.) kako bismo navedene podatke izbrisali.

5. Autorizirani podaci koji se ne odnose na osobe

U nekim slučajevima čuvamo podatke koji nam ne pružaju nikakve osobne informacije, pa je time osigurana zaštita Vaše privatnosti. Putem tih podataka možemo dobiti samo informacije o vrsti Vašeg pretraživača, sustavu kojeg upotrebljavate ili adresu domene s koje ste došli na Henkelovu stranicu.

Za lakšu upotrebu Henkelovih internet stranica ponekad upotrebljavamo â tzv. cookies. Radi se o sitnim datotekama koje Vaš pretraživač čuva na hard disku Vašeg računala. Cookies koje upotrebljavamo ne čuvaju informacije koje se odnose na neku osobu već ih Henkel koristi isključivo radi prikupljanja podataka o korištenju svojih stranica. Većina pretraživača automatski prihvaća cookies. To, međutim, možete spriječiti ako podesite postavke Vašeg pretraživača. Molimo Vas da u uputama za prilagodbu Vaših pretraživača potražite više informacija o tim funkcijama.

6. Autorizirana osoba za sigurnost podataka

Ukoliko ste nam stavili na raspolaganje osobne podatke i sada želite da se te informacije izbrišu, molimo vas da nam pošaljete elektronsku poštu na sljedeću adresu: g. Mislav Smolčić, Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1,10 000 Zagreb, Hrvatska (mislav.smolcic@hr.hrenkel.com). Možete se i nama direktno obratiti želite li saznati koje vaše podatke posjedujemo. Potrudit ćemo se da Vam odmah odgovorimo.

7. Razno

Za uvjete korištenja internet stranica Henkela mjerodavni su pozitivni propisi Republike Hrvatske uz isključenje prava kupnje UN. Za sporove ili zahtjeve koji mogu proizaći iz korištenja Henkelovih internet materijala stvarno je nadležan sud u Düsseldorfu. Ako je bilo koja odredba iz ovih uvjeta korištenja bila ili postala nevažeća to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Henkel pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo koje doba a izmjene stupaju na snagu danom objave na ovim internet stranicama.